Jak být na 100 % sama sebou
×

E-book Jak se poznat a být sama sebou

Ušetři si trápení ze špatných vztahů. Buď ženou, která je milovaná svým okolím pro to, jaká skutečně je. Stáhni si náš e-book a zjisti, jak na to.


EFT terapie

EFT je terapeutická technika, která pomáhá při zpracování negativních zážitků, traumat, strachů a pocitů. Vede k okamžité úlevě a tzv. emoční svobodě. Velmi častým vedlejším a žádaným efektem EFT je uvolnění od fyzických obtíží, které mohou být psychosomatické.

EFT je zkratkou anglického názvu Emocional Freedom Techniques, volně přeloženo jako techniky emoční svobody. Tento soubor technik spadá do oboru energetické psychologie, která je založena na předpokladu, že každý člověk má v sobě vnitřní energii, kterou lze měnit a tím měnit i nastavení mysli člověka, jeho vnímání, pocity a emoce.

Při terapii dochází k odblokování negativních pocitů, emocí, strachů a fobií, které člověka tíží. Klient díky zpracování témat a jejich odblokování zažívá tzv. emoční svobodu, která vede k okamžité úlevě a klidu. Současně při odblokování dochází k uvolnění stresu. Velmi častým projevem je také uvolnění a odstranění fyzických bolestí, které byly spojeny se stresem či negativními nebo traumatickými zážit

Tato technika je unikátní tím, že pracuje se třemi systémy– MYSLÍ, FYZICKÝM TĚLEM A ENERGETICKÝM SYSTÉMEM.

Pokud se energetický tok v těle člověka nějakým způsobem naruší, např. negativním zážitkem, traumatem, aj., dochází k tomu, že toto narušení ovlivní naše chování, vnímání reality a prožívání života. To má za následek vytváření zkreslených představ, strachů, úzkostí, fobií, závislostí, fyzických bolestí apod. Člověk se pak dostává do situací, kde je blokován, neví si rady, necítí se dobře popř. může reagovat nepřiměřeně na určité podněty.

EFT probíhá formou rozhovoru a současně terapeut „poťukává“ na body klienta v horní polovině těla. Tyto body jsou zakončení meridiánů (našich energetických drah) a jejich stimulace pomáhá k uvolnění emocí.

Výsledkem EFT je okamžitý pocit úlevy a zbavení se negativních emocí spojených s konkrétním zážitkem či osobou. Klienty po terapii často popisují nárůst energie a uvolnění.

EFT terapie je vhodná pro každého, kdo:

  • si přeje odstranit příčiny strachů, fobií, úzkostí
  • chce odstranit hněv, pocit bezmoci, zoufalství
  • se chce zbavit pocitů viny
  • trpí depresemi
  • se chce vyrovnat s minulými zážitky nebo traumaty

Po celou dobu terapie se řídím etickým kodexem, a to především zachováním důvěry a vytvořením bezpečného prostředí, ve kterém se můžete naprosto uvolnit. Při své terapeutické technice dbám na to maximálně příjemné prostředí a přístup, protože si uvědomuji, že témata terapeuticky zpracovávaná bývají bolestivá. Zakládám si na empatii a respektování vašeho tempa a přání.

EFT konzultace probíhá vždy osobně v Praze, nebo v Brně. Délka terapie na dané téma se odvíjí od složitosti a rozsahu tématu. Vždy se svými klientkami absolvuji před sezením 20 minut konzultace zdarma, kde popíšeme rozsah tématu a navrhuji nejideálnější možné řešení.