E-book ke stažení - TADY :-)
×

E-book Jak se poznat a být sama sebou

Ušetři si trápení ze špatných vztahů. Buď ženou, která je milovaná svým okolím pro to, jaká skutečně je. Stáhni si náš e-book a zjisti, jak na to.


Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika je vědecká metoda, která nám odhalí vaše aktuální nastavení a pomůže pojmenovat, co vás může držet v životě zpátky.

Hodnota diagnostiky spočívá v odhalení skrytého. Mnohdy si samy neuvědomuje, proč se dostáváme v životě do různých situací. S pomocí diagnostiky rychle uvidíme příčiny a jsme schopni pojmenovat procesy, které povedou k trvalé změně.

V závislosti na tématu, vůči kterému diagnostiku interpretujeme (např. zaměřenou na vztahy, na práci…) hledáme společně nejlepší způsob fungování. Například u ženy s nižší empatií a citlivostí, která má problém ve vztazích je cesta právě ve zvyšování empatie a citlivosti. Taková žena má nejspíš ve vztazích problém poznat nevhodného partnera, popř. vyjádřit lásku, dát podporu, ačkoli to sama nemusí vidět a uvědomovat si.

 

Psychologická diagnostika je tedy rychlý způsob, jak pojmenovat to nefunkční v našem životě a jak pochopit samu sebe.

Jedná se celkově o tři testy:

  • CSMI – rozsáhlý test osobnosti o cca 400 otázkách, jehož výstupem je 30ti stránková zpráva vypovídající o vašem nastavení, která pomáhá odhalit vzorce vašeho chování a situace, kterým ve svém životě čelíte a důvody proč tomu tak je. Test sleduje škály: empatie, citlivost, dominance, motivace, orientace na výsledek, komunikativnost, společenskost, morální integrita, loajálnost, zodpovědnost, kreativita, systematičnost, sebedůvěra a stabilita.
  • TPI – 12ti stránkový report doplňující test CSMI.
  • Dotazník – pomáhá odhalit míru vlastní sebereflexe a dává lepší obrázek o tom, kam chcete směřovat, dotazník doplňuje interpretaci diagnostiky.

Časová náročnost vyplnění testů je cca 1,5 hodiny. Po vyplnění následuje interpretace testů, která trvá 2 hodiny a je vždy zaměřena dle přání klientky (na práci, vztahy, rodinu…). Výstupem z diagnostiky je označení klíčových témat pro posun v daném tématu a pochopení souvislostí ve vašem životě.

Psychologická diagnostika často mění životy skrze pojmenování skrytého. S klientkami zažívám spoustu AHA momentů, které vedou k uvědomění si vlastního fungování a nutnosti vnitřní změny pro budoucí úspěch.

Psychologická diagnostika je vhodná pro každého, kdo:

  • chce lépe poznat sám sebe
  • se chce ve svém životě posunout
  • potřebuje zjistit, co musí změnit, aby se věci „pohnuly z místa“
  • chce zjistit, jak osobní nastavení ovlivňuje jednotlivé životní oblasti
  • chce lépe vnímat události ve svém životě a pochopit vzájemné souvislosti mezi nimi

Diagnostiku lze interpretovat buď osobně v Praze nebo Brně. Alternativou pro jiné kouty republiky je Skype či telefon. Po interpretaci získáte diagnostiku v elektronické nebo vytištěné podobě spolu s dokumentem popisujícím oblasti ke změně a stručným návodem, na co se zaměřit, aby změna proběhla rychleji.